Kleintransport    

De te vervoeren materialen worden bij u of uw klant opgehaald. Indien het ophaaladres 
binnen 10 km van de standplaats De Meern ligt, worden hiervoor geen extra km. berekend.  
Vervolgens worden de materialen rechtstreeks vervoerd naar het afleveradres. 
Daarna ontvangt u een melding met de ontvangstgegevens.

Bovenstaand transport geschiedt standaard op kilometerbasis en kan eventueel ook berekend worden op urenbasis.

Bij distributie bepaalt u de route, anders wordt de meest logische weg genomen.     
Als het laatste adres is afgeleverd ontvangt u een telefonische melding met de relevante     
ontvangstgegevens. Distributie wordt uitgevoerd op urenbasis

Algemene Dienstverlening

Het verrichten van rijwerk met eventuele kleine werkzaamheden op locatie. 
Deze dienstverlening wordt uitsluitend uitgevoerd op urenbasis, gerekend vanaf onze
standplaats De Meern tot aan standplaats De Meern.

Afbeelding / Picture

Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit omwisseling van bepaalde materialen
of bijvoorbeeld datauitwisseling, eventueel via een laptop.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                        

        
           

           

  


 

 


Created with EasyPage