***** Voorwaarden ***** 

Al het vervoer bij AMSTELBERG geschiedt onder de algemene voorwaarden van :

* AVK  >  Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten
* AVC  Algemene Vervoercondities 2002

* CMR  > Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg.

Op de links hieronder vindt u de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden.


Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK)   

Algemene Vervoercondities 2002 (AVC)   
Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

Bij het opgeven van een rijopdracht gaat de opdrachtgever accoord met de voorwaarden
en de gehanteerde betalingstermijn.

De opdrachtgever kan gebruik maken van AMSTELBERG afleverformulieren, maar hij kan ook zijn eigen afleverbonnen gebruiken. De afgetekende bonnen worden op de
eerstvolgende factuurdatum ( elke zondag ) met de facturen meegestuurd. 
 

Tevens tekent AMSTELBERG hierbij aan ten alle tijde op de hoogte te moeten zijn van de
te vervoeren materialen. 
Uitgesloten van transport zijn:   
* verboden middelen                                          
* dieren
* ADR  materiaal                                            
                                                          
                       Betalingstermijn: Binnen 14 dagen na factuurdatum